hody byli vynikajici a to po vsech strankachsmileysmiley